top of page

Prin acest proiect ne propunem să tragem un semnal de alarmă copiilor din mediul rural, din comunele Almăj, Coțofeni, Coșoveni, Murgași si celor dintr-o școală de la periferia Craiovei, cu privire la importanța igienei orale corecte. Grupul ținta căruia ne adresăm este format din

aproximativ 300 de școlari, cu vârste cuprinse între 7-11 ani.

Scopul proiectului este de a dezvolta deprinderi privind folosirea corectă a produselor de igienă orală, în randul copiilor cu vârste cuprinse între 7-11 ani din mediul rural, județul Dolj, prin conștientizarea problemelor existente datorită igienei orale neadecvate, informare și tehnici de preventie a acestora.

Obiective:

Unul dintre obiectivele propuse este ca cei 300 de copii din comunitatile locale Almăj,

Coțofeni, Coșoveni, Murgași și Craiova, să dezvolte competențe de înțelegere a informațiilor cu privire la cauzele apariției problemelor dentare și să conștientizeze formele de manifestare a lipsei de igienă orală, pe toată perioada proiectului.

Un al doilea obiectiv este ca cei 300 de copii să dezvolte abilități de a folosi informațiile receptate pentru a adopta o alimentație sănătoasă și a folosi tehnicile de prevenție a problemelor dentare,

Al treilea obiectiv propus este ca, până la finalizarea proiectului, un număr de minimum 60% din 300 de copii să dezvolte deprinderi de a utiliza corect și periodic produsele de igienă orală.

Proiectul urmărește ca printr-o serie de activități educative formale și non-formale, copiii să iși consolideze informații cu privire la igiena orală, importanța acesteia și nevoia unor tratamente specializate în caz de nevoie.

De asemenea, vom aduce în discuție și factorii care influențează sănătatea orală, precum alimentația sănătoasă și periajul corect, determinându-i astfel pe copii să își dezvolte deprinderi sănătoase pentru o viață sănătoasă. Un impact și mai mare se dorește să vină din partea copiilor asupra comunităților și grupurilor din care fac parte. Astfel, în urma informațiilor aflate în cadrul programului nostru, cât și în urma activităților întreprinse, copiii să poată povesti părinților,

bunicilor, prietenilor, colegilor cât de importantă este igiena orala pentru sănătatea și integritatea întregului organism uman.

În comunitățile vizate, serviciile medicale de stomatologie sunt fie absente, fie greu de accesat, de vină fiind, de cele mai multe ori, situația economică precară, precum și lipsa informațiilor care să prioritizeze orice fel de intervenție stomatologică.

 

bottom of page